دکتر افشین قاسمی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

نام وکیل : افشین قاسمی پژوهشگر دوره دكترای حقوق خصوصی

تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۶-۰۲۱
ایمیل : info@royayehsabz.com
نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز

اگر در آستانه ورشکستگی هستید . . .

آن چه همگی ما پس از شنیدن واژه ورشکستگی به ذهنمان می رسد، تجارتی تعطیل شده به همراه تاجری مقروض است که همه زندگی اش را از دست داده و راهی زندان می شود. اما واقعیت امر به این سیاهی و تلخی نیست! حضور یک وکیل خبره در حوزه ورشکستگی و آگاهی از قوانین حمایتگر می تواند مشکلات را به حداقل برساند.

بهترین وکیل ورشکستگی کسی است که بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکت ها و قوانین و مقررات ورشکستگی شرکت ها تسلط داشته باشد و با تجربه و زیرکی امور پیچیده مربوط به انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری را با موفقیت حل و فصل کند.

تاجر کیست؟

مطابق با ماده یک قانون تجارت ایران، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی مشخص شده در ماده دو قانون تجارت قرار دهد. او می تواند شخصی حقیقی و یا حقوقی باشد. در صورتیکه تاجر به صورت شخصی و مستقیم، به تجارت بپردازد به عنوان شخص حقیقی و در صورتی که از طریق ثبت شرکت به معاملات تجاری بپردازد؛ به عنوان شخص حقوقی شناخته می شود. و ملزم به رعایت قواعد و مقررات قانون تجارت می باشد.

ورشکسته کیست؟

ورشکستگی از توقف حاصل می شود زمانی که تاجر -چه به صورت حقوقی و چه به صورت حقیقی- از پرداخت دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و به دلایلی همچون در رهن غیر بودن اموال و یا سپردن بخشی از اموال به دادگستری، دارایی او کمتر از دِینش باشد، مطابق با ماده 412 قانون تجارت ورشکسته اعلام می شود؛ و قانون اجازه مداخله و استفاده از اموال را از شخص می گیرد تا از زیان بیشتر به بستانکاران جلوگیری شود.

ورشکستگی-دکتر افشین قاسمی

ورشکستگی به سه نوع عادی، ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم می شود.

در ورشکستگی عادی تاجر متاثر از عوامل خارجی بی آنکه مرتکب تقصیر و یا تقلبی باشد؛ مجبور به اعلام ورشکستگی می شود. و تاجر در این نوع از ورشکستگی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
ورشکستگی به تقصیر به واسطه ی خطای تاجر حاصل شده و خود به دو بخش الزامی و اختیاری تقسیم می شود؛ بدین معنا قاضی با توجه به مدارک می تواند تاجر را به ورشکسسته ی به تقصیر اعلام کند و یا خیر.
ورشکستگی به تقصیر مطابق با ماده 541 قانون تجارت شامل موارد زیر است:

۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق ‌العاده بوده است.
۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
۳) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد؛ یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه ‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در ورشکستگی به تقلب تاجر دست به اقداماتی می زند تا بتواند اعلام ورشکستگی نماید و از پرداخت بدهی خود را معاف کند. مطابق با ماده 549 قانون تجارت در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان ببرد و همچنین خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.

اعلام ورشکستگی و روند آن

تاجر موظف است طی سه روز از تاریخ وقفه پرداخت دیون خود به بستانکاران، توقف خود را به مراجع ذی صلاح اعلام کند. بستانکاران، توقف خود را به مراجع ذی صلاح اعلام کند. در صورتی که از انجام این کار سرباز زند و طرح دعوی از سوی بستانکاران صورت گیرد ممکن است دادگاه ورشکستگی را از مصادیق ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب لحاظ کند.
زمانی که از سوی تاجر و یا بستانکاران طرح دعوی شود، دادگاه کارشناسانی را برای بررسی امور مالی و تجاری و نظارت بر دفاتر حسابرسی اعزام می کند تا پس از بررسی مدارک جمع آوری شده توسط کارشناسان حکم به یکی از سه نوع ورشکستگی دهد. تاجر ورشکسته پس از دریافت اعلان ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف حق تصرف، مداخله و یا فروش و نقل و انتقال اموال خود را ندارد و از انجام این قبیل اعمال منع می شود.

دادگاه تا پنج روز پس از اعلام ورشکستگی شرکت تجاری مطابق با ماده 440 قانون تجارت شخصی را با عنوان مدیر تصفیه معرفی می کند تا از اموال و دارایی های منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته، بستانکاران و میزان خسارت وارد بر آن ها لیستی تهیه کند و با توجه به دارایی ها بدهی شان را پرداخت نماید.
در صورتی که دادگاه حکم به ورشکستگی به تقصیر دهد؛ پس از رسیدگی به جرم تاجر به شش ماه تا دو سال حبس و توقیف اموال به منظور پردات دیون محکوم می شود.
در صورتی که دادگاه حکم به ورشکستگی به تقلب دهد، تاجر به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

و در صورتیکه به بیش از سه سال حبس محکوم شود تا دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. در صورتی که قاضی به حبس بیش از سه سال در مورد ورشکسته به تقلب حکم نماید، راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در مورد ورشکسته به تقلب باید طبق همان مواردی که در مورد ورشکسته به تقصیر عمل می شود، عمل نمود.

وکیل دعاوی خانوادگی و طلاق

ضرورت حضور یک حقوقدان

قانون تاجران ورشکسته را به حال خود رها نمی کند و برایشان قوانین و راه کارهای حمایتی در نظر گرفته است. اما استفاده از این قوانین و ریزه کاری ها نیازمند آگاهی و اشراف است که طبیعتا جز افراد آشنا به مسائل حقوقی، برای دیگران ممکن نیست. از سوی دیگر اغلب تاجران ورشکسته مطالباتی دارند که در صورت وصول می توانند در حل و فصل بدهی هایشان از آن ها استفاده کنند و گره گشای مشکلاتشان باشند.

حضور یک وکیل ورشکستگی مشرف بر قوانین و رویه قضایی تجاری، اسناد و مدارک مالی موجب می شود تا میزان خسارت بر تاجر ورشکسته از طریق بررسی و ارائه اسناد و مدارک موجود در رابطه با مطالبات و بدهی ها به دادگاه کاهش چشمگیر داشته باشد.
وکیل ورشکستگی می تواند مطالبات تاجر ورشکسته را به سرعت وصول کند؛ هزینه های قضایی را کاهش دهد و روند دادرسی را به نفع تاجر ورشکسته سرعت بخشد. و مهم تر از همه با دفاع از تاجر ورشکسته در برابر اتهامات، از او اعاده اعتبار می کند.

هر آنچه باید در مورد ورشکستگی به عنوان تاجر و یا طلبکار بدانیم چیست؟

زمانی که تاجر نتواند دیون خود را بپردازد، در صورت طرح دعوی توسط او و یا بستانکاران در دادگاه ورشکسته اعلام می شود و دادگاه با گرفتن اختیارات حقوقی و مالی از تاجر ورشکسته و دریافت اسناد و مدارک لازم از بستانکاران به باز پرداخت دیون می پردازد.

در صورت ورشکستگی چه چیزهایی را از دست می دهید؟

دادگاه اجازه مداخله در تمامی اموال و همچنین هرگونه فعالیت تجاری در دوران ورشکستگی که منجر به دریافت عایدی شود را از تاجر ورشکسته می گیرد. در صورتی که حکم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر شود، تاجر به مدتی حبس نیز محکوم می شود.

3- مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیر تصفیه شخصی است که از جانب دادگاه مامور می شود تا از اموال و دارایی های تاجر ورشکسته حفاظت کند و با بررسی و صورت برداری از آن ها دیون ورشکسته را باز پرداخت کند.

4- چه زمانی اعلام ورشکستگی بی فایده است؟

در صورتی که تاجر تعلل کند و در زمان مشخص شده – سه روز – وقفه تجاری خود را اعلام نکند؛ و این کار در زمان دیرتری توسط بستانکاران صورت گیرد، دادگاه می تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب دهد که در این صورت برای تاجر ورشکسته جرم لحاظ می شود و حکم، مجازات سنگین به همراه دارد.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.

برای مشاوره آماده هستیم

تلفن : 02128111036(سی خط)

پست الکترونیکی : info@royayehsabz.com

نشانی : تهران، سعادت آباد،میدان

کاج، سرو شرقی، پلاک ۱۳۷، ساختمان رویای سبز
ثبت-برند-رویای-سبز
موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز

جدیدترین اخبار حقوقی

طلاق

طلاق

question_answer0
مشاوره حقوقی تلفنی - دکتر افشین قاسمی
تبلیغات با یار هومشند کسب و کار
همین حالا برندتو ثبت کن
افشین قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و داور بین المللی

اینستاگرام رویای سبز

فهرست