مقالات و اخبار حقوقی

کوتاه ترین مسیر قانونی و حقوقی را انتخاب نمایید

افشین قاسمی

افشين قاسمی مدير عامل موسسه حقوقی و داوری بين المللی رويای سبز با ١٥ سال تجربه در خصوص دعاوی حقوقی، كيفری، خانواده ورشكستگی، تجاری با بهره گيری از همكاران توانمند و متخصص در خدمت هموطنان گرامی میباشد. بخشی از سوابق ايشان در ذيل آورده شده است :
  • وكيل پايه يك دادگستری
  • پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی
  • دانشجوی روانشناسی عمومی
  • مدرس دانشگاه
  • داور اتاق تعاون در مركز داوری
  • وكيل و مشاور حقوقی ارتباطات سيار
  • وكيل بانك ملی (وصول مطالبات)
  • مشاور حقوقی نشريه بانكدار خبره – وكيل بانك اقتصاد نوين
  • مشاور و وكيل شركت دارويی توليد مواد اوليه دارو پخش، دارو سازی سها
  • وكيل و مشاور حقوقی شركت امير نيا (تحت ليسانس پژوه فرانسه)
فهرست