ثبت شرکت

ثبت علامت تجاری و برند

ثبت شرکت و انواع آن

شرکت ها تشکل های قانونی هستند که بر اساس زمینه فعالیت و نوع، ثبت شده به تولید و عرضه کالا و خدمات می پردازند اعضای آن طبق قرارداد سود حاصل از سرمایه شرکت را میان خودشان تقسیم می کنند. تشکیل شرکت ماهیتی قراردادی دارد و از طریق تنظیم شرکت نامه و یا اساس نامه صورت می گیرد که در آن ذکر شروط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت، قصد و رضا، اهلیت، موضوع با شرایط خاص آن) ضروری است و عدم رعایت این شروط، منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد شد.

علاوه بر این شرایط، مجموعه ای از شرایط شکلی همچون ضرورت وجود قرارداد کتبی، برای تشکیل شرکت لازم است. در تمامی اساس نامه ها مشخصه هایی همچون نام شرکت، نام سهامداران و اعضای هیئت مدیره، آدرس، حق امضا، کد پستی، میزان سرمایه و موضوع فعالیت مشخص می باشد.

در صورتیکه برخی از موارد ذکر شده نیاز به تغییر داشته باشند؛ این تغییرات به واسطه مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره با امضای صورت جلسه مرتبط با موضوع توسط اعضا انجام می گیرد.

فعالیت و نوع شرکت ثبت شده به تولید و عرضه کالا و خدمات می پردازند و اعضای آن طبق قرارداد سود حاصل از سرمایه شرکت را میان خودشان تقسیم می کنند.

تشکیل شرکت ماهیتی قراردادی دارد و از طریق تنظیم شرکت نامه و یا اساس نامه صورت می گیرد و در آن ذکر شروط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت، قصد و رضا، اهلیت، موضوع با شرایط خاص آن) ضروری است و عدم رعایت این شروط، منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد شد.

علاوه بر این شرایط، مجموعه ای از شرایط شکلی همچون ضرورت وجود قرارداد کتبی، برای تشکیل شرکت لازم است.

در تمامی اساس نامه ها مشخصه هایی مانند نام شرکت، سهامداران و اعضای هیئت مدیره، آدرس، حق امضا، کد پستی، سرمایه و موضوع فعالیت مشخص می باشد. در صورتیکه برخی از موارد کر شده نیاز به تغییر داشته باشند؛ این تغییرات به واسطه مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره با امضای صورت جلسه مرتبط با موضوع توسط اعضا انجام می گیرد.
این تغییرات می تواند شامل : تغییر نام، تغییر اعضا و سهم الشرکه، تغییر آدرس شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر و یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت، تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین، نقل و انتقال سهام، تصویر ترازنامه حساب سود و زیان شرکت، انحلال شرکت، ثبت شعبه های داخلی و بین المللی و یا انحلال آنها باشد.
میزان سرمایه، حدود اختیارات، انگیزه و … عواملی هستند که هرکدام می۶ توانند نوع شرکت را تعیین کنند .

ثبت شرکت رویای سبز

تغییرات و میزان سرمایه

این تغییرات می تواند شامل : تغییر نام، تغییر اعضا و سهم الشرکه، تغییر آدرس شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر و یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت، تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین، نقل و انتقال سهام، تصویر ترازنامه حساب سود و زیان شرکت، انحلال شرکت، ثبت شعبه های داخلی و بین المللی و یا انحلال آنها باشد.

 میزان سرمایه، حدود اختیارات، انگیزه و … عواملی هستند که هرکدام می توانند نوع شرکت را تعیین کنند . مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت ها به هفت گروهِ شرکت سهامی (عام و خاص)،شرکت مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی و تولید و مصرف تقسیم می شوند.

انواع شرکت

شرکت به معنی اجتماع 2 یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی این ها می باشد که به منظور انجام فعالیت های تجاری با هدف بدست آوردن سود تشکیل می شود. اولین قدم برای ثبت شرکت انتخاب نوع شرکت از میان انواع هفت گانه می باشد.

طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت ها بر 7 قسم هستند

 • سهامی (عام و خاص)
 • با مسئولیت محدود
 • تضامنی
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی
 • نسبی
 • تعاونی تولید و مصرف
 • شرکت مسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مبلغ سرمایه خود مسئول تعهدات و قروض شرکت می باشد.

شرکت سهامی (عام و خاص)،شرکت مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی و تولید و مصرف تقسیم می شوند.

ویژگی های شرکت
 • شرکت مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر شریک قابل ثبت می باشد.
 • در اسم شرکت حتما باید عبارت (با مسئولیت محدود) آورده شود در غیر اینصورت در مقابل شخص ثالث مثل قوانین شرکت تضامنی با آن اقدام می شود .
 • حق رای شرکا در شرکت مسئولیت محدود بر اساس سهمی که در شرکت دارند اتخاذ می شود البته تغییر حق رای ها در اساسنامه امکان پذیر است.
 • حداقل سرمایه در شرکت های مسئولیت محدود مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.
 • موضوع فعالیت شرکت های مسئولیت محدود می تواند بازرگانی، خدماتی و …. باشد. (قبل از انتخاب موضوع فعالیت شرکت جهت اطلاع از مجوزی بودن یا نبودن آن موضوع از کارشناسان موسسه حقوقی رویای سبز کمک بگیرید)

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • شناسنامه تمام شرکا (فتوکپی برابر اصل )
 • کارت ملی تمام شرکا (فتوکپی برابر اصل)
 • برگه سوپیشینه مدیرعامل شرکت و هیئت مدیره (اخذ از دفاتر پلیس +10 )
 • تقاضانامه (در دو نسخه به همراه امضا سهامداران )
 • اساسنامه (در 2 جلد به همراه امضا سهامداران)
 • شرکتنامه در 2 نسخه به همراه امضا سهامداران )
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین (2 نسخه)
 • صورتجلسه هیئت مدیره (2 نسخه)
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت های پیشنهادی
 • داشتن اصل برگه مجوز فعالیت از مراجع ذیربط (فقط در مواردی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد)
 • در صورتیکه ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود اصل وکالت نامه وکیل دادگستری مورد نیاز است.
 • مدت زمان ثبت شرکت مسئولیت محدود 15 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد .

جهت اطلاعات بیشتر جهت تکمیل مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود با کارشناسان متخصص موسسه حقوقی رویای سبز تماس بگیرید.

فهرست
Call Now Buttonتماس و مشاوره